Τι είναι η Περσεφόνη

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη

Σκοπός

Η προώθηση των αρχών της ανθρώπινης ευημερίας στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης και της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Στόχοι

​- H προστασία της ζωής και του οικοσυστήματος γενικά και η διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

​- H κινητοποίηση και δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. 

​- Η υιοθέτηση και εφαρμογή του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος σε κάθε οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

​- Η δράση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, της παραγωγής ποιοτικών υγιεινών προϊόντων και της πράσινης ανάπτυξης συνολικά.

​- Η μελέτη και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών παραγωγής ενέργειας με όρους αειφόρου ανάπτυξης και οικολογίας στην κατεύθυνση της συμφωνίας του  Παρισιού.

​- Ο επαναπροσδιορισμός του χρηματοπιστωτικού τομέα και η συμμετοχή του στην πραγματική οικονομία με όρους βιωσιμότητας.

​- Η αειφορική χρήση των κοινών και δημόσιων αγαθών.

​- Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η διαφύλαξη, ανάδειξη, ανάπτυξη και αξιοποίηση του τοπίου.

​- Η προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας με σεβασμό στο περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη.

​- Η εκπαίδευση σε θέματα οικολογίας και αειφορίας.

​- Η συμμετοχή στον παγκόσμιο διάλογο και σε διεθνείς δράσεις με φορείς αντίστοιχων επιδιώξεων.

​- Η κοινωνική αλληλεγγύη και η ενεργός συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής πρόνοιας.

– Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

​ – Η μελέτη και δράση σε σχέση με τις επιπτώσεις που δημιουργεί η βιοτεχνολογία είτε πρόκειται για μετάλλαξη φυτών είτε για παρεμβάσεις στη γενετική.

Facebook
Tiktok